Het Handboek Kantoorspelletjes ligt nu in de boekhandel.


Bestel het Handboek hier!

Een citaat uit de inleiding:

"De grondgedachte achter het Handboek Kantoorspelletjes
is dat in iedere werknemer een kind schuilt en in iedere
collega een speelkameraadje. Het onderdrukken van deze
basisbehoefte leidt op termijn tot permanente beschadiging
van arbeidsvreugde. Daarentegen, het toegeven daaraan, zo
hebben enkele wetenschappelijke benchmarkstudies inmiddels
onafhankelijk van elkaar aangetoond, heeft een significante
stijging van de liefde voor het werk, het bedrijf en de collegaís
tot gevolg."

Om een indruk te krijgen van de inhoud van het 'Handboek Kantoorspelletjes'
zijn hier twee spelletjes te lezen: 'Zoek, vind en print' en 'Sluit 'm uit'


Zoek, vind en print


Sluit 'm uitBestel het Handboek hier!